Missie

Waar staan wij voor?

 • Missionair

  De kleuren uit ons logo hebben uiteraard een betekenis. Ons programma wil mensen bereiken door het woord van Jezus Christus verder te vertellen. Dit doen wij door geestelijke liederen te draaien en mensen te bemoedigen. 

 • De kleur: groen

  De groene kleur wordt binnen het christendom veelal gebruikt in de periode tussen de christelijke feesten Pinksteren en Kerst. De groene kleur staat voor leven, hoop en is eveneens een knipoog naar de pracht van de schepping. Onze liederen en liedverzoeken staan te allen tijde in het teken van christelijke 'levensliederen', liederen die zingen van dankbaarheid of liederen van hoop in tijden van verlangen naar bemoediging.

 • De kleur: paars

  De paarse kleur wordt binnen het christendom veelal gebruikt rond het feest Pasen. Tijdens Pasen herdenken wij het grootste offer dat ooit voor de mensheid is gebracht, Jezus Christus die voor onze zonden is gestorven en ons redding biedt. Met deze boodschap hopen wij mensen te bereiken en deze prachtige boodschap blijven wij uitdragen met ons programma op de 747AM en onze livestream op de website.

 • De kleur: wit

  Het overal terugkerende 'wit' op de website staat in het christendom voor de heiligheid van Christus, wit staat voor zegen, voor feest en blijdschap, en alles wat goed is en bij God hoort. Ook daar willen wij van getuigen in woord en lied.